Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN HAHA đã nêu ra những điều khoản bên dưới đây để quý khách hàng sẽ có thể hiểu rõ và tuân theo cho đúng nhằm phù hợp cho cả đôi bên. Chúng tôi lúc nào cũng mong muốn thực hiện đúng nhằm hỗ trợ khách hàng có được sự thỏa mãn nhất định.

Điều khoản sử dụng

Nhằm bảo đảm tốt các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi đưa ra Chính sách cung cấp dịch vụ nhằm thông báo với khách hàng cũng như người dùng của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến dịch vụ.

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng website này (“https://ctyhana.vn/“) bạn được được coi như là chấp thuận những Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng cho việc sử dụng trang web này. Để có thể truy cập vào trang web này của chúng tôi để tham khảo tài liệu.

Sử dụng

Vào ctyhana.vn các bạn sẽ được phép tải và xem các tài liệu chỉ cho sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là toàn bộ về quyền sở hữu và quyền tác giả khác có trong các tài liệu gốc hoặc bất kỳ bản sao được giữ lại. Trong trang web này sẽ không có gì là được hiểu như trao bằng estoppels, bất kỳ giấy phép hay quyền về bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi sở hữu khác của ctyhana.vn hoặc bất kỳ bên thứ ba . Trang web này có nội dung gồm có những nội dung không giới hạn, các biểu tượng, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video, âm thnah, html sẽ không được tái bản, sao chép hoặc bổ sung bằng bất kỳ phương thức nào khi không có sự đồng ý của ctyhana.vn.

Không cung cấp

Đối với nội dung của website này sẽ không được phép coi như là một giao dịch mời chào hay bán bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty. Các thông tin tìm thấy trên trang web được cung cấp miễn phí với mục đích thông báo sẽ không tạo ra một dịch vụ hay một doanh nghiệp liên quan giữa Ctyhana.vn và bạn cả. Các Links trên website này cũng có thể dẫn tới các dịch vụ, các đại lý hoặc các trang không hoặc động của chúng tôi. Và chúng tôi không bảo đảm cũng như là đại diện cho các links khác hoặc các trang website có thể được tìm thấy ở đây. Để link đến một trang website khác hoặc dịch vụ không phải là một xác nhận của trang web. Mọi sử dụng bạn thực hiện các thông tin được cung cấp trên trang web này, hoặc bất kỳ website hay dịch vụ có liên quan tới trang web này chúng tôi không chịu trách nhiệm, có nguy cơ của riêng bạn.

Links đến các trang web bên thứ ba

Website bên thú 3 chỉ được cung cấp một sự tiện lợi cho bạn. Nếu bạn sử dụng các links này, bạn sẽ rời khỏi trang web này và Điều khoản sử dụng khác nhau sẽ được áp dụng cho các trang web. Một số links đến các trang web khác, nagy cả điều hành bởi Công ty HAHA của chúng tôi, cũng có thể cung cấp nội dung không thích hợp cho tất cả mọi người, theo sau những links đến các websites được chấp nhận và phải đọc các Điều khoản sử dụng trang web của bạn được truy cập. Công ty của chúng tôi đã không xem xét lại những trang web bên thứ ba có liên quan và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các trang web, hay nội dung từ họ. Công ty chúng tôi không đồng ý với thông báo đã được thực hiện trong bất cứ website nào của bên thứ 3.

Nội dung từ chối

Công ty chúng tôi dùng những cố gắng hợp pháp gồm có những thông tin đúng nhất, hiện tại và hoàn chỉnh (kể từ ngày đăng) trên trang web này, ngoài ra chúng tôi sẽ không thể bảo đảm rằng tài liệu sẽ đầy đủ và chính xác về các lỗi đánh máy cũng như nội dung đó có đang đúng thời điểm hiện tại hay không. Hơn nữa, thông tin cung cấp nói như ngày và hiệu lực của nó và do đó có thể không còn chính xác. Công ty HAHA chúng tôi không thực hiện cập nhật thông tin thường xuyên, vì thế tại thời điểm bạn thấy nội dung trên trang website không hẳn đã là nội dung cập nhật mới nhất. Đó là trách nhiệm của bạn để xác minh nội dung trước khi đưa vào sử dụng thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay. Chúng tôi có quyền sửa và đổi, hay những nội dung cập nhật trên trang web mà không cần phải báo trước. Một số dịch vụ hoặc sản phẩm cũng có thể bị qui định hạn chế mà không có trong pháp lý.

Địa điểm

CÔNG TY HAHA được duy trì và điều hành bởi CÔNG TY HAHA và bạn đồng ý rằng các quy định của điều khoản sử dụng và hành động hợp pháp hay các thủ tục có liên quan cùng việc sử dụng chúng trên website nàycũng sẽ được điều chỉnh phù hợp theo pháp luật Việt Nam không cần xem xét đển sự lựa chọn từ các quy định của pháp luật. Mọi thủ tục phù hợp, pháp lý và hành động phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này thì sẽ đưa vào tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Manh, Việt Nam và sẽ không phân biệt lãnh thổ mà bạn sống, hay những nơi trên thế giới các bạn vào xem website này.

Trách nhiệm người sử dụng

Vấn đề tham gia cũng như thực hiện và xem nội dung các tài liệu này là quyền của người dùng. Các bạn có nhiệm vụ phải tuân theo pháp luật của cơ quan thẩm quyền khi bạn đang truy cập trang web này và các bạn đã hiểu rằng bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng thông tin trang web này có trách nhiệm đối với vi phạm của các luật này.

Mọi tin các bạn hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN HAHA

Email: lienhe.ctyhana@yahoo.com
Website:https://ctyhana.vn