Chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ đảm bảo lưu giữ tất cả dữ liệu cho những người tham gia vào trang web thích hợp theo các qui định Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cùng các qui định pháp luật có liên quan. Nội dung của chính sách bảo mật thông tin của cá nhân nêu ra những loại dữ liệu nào mà Quán chúng tôi thu thập được thông qua trang web của chúng tôi, cách thức chúng tôi sử dụng và điều hành dữ liệu. Nội dung trong trang này sẽ còn kể đến các quyền lợi bạn thừa hưởng có liên quan tới việc bảo mật thông tin dữ liệu cùng các dịch vụ mà bạn cần để liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Vài thông tin cá nhân đã được lưu trữ lại khi bạn tham gia đăng ký, gồm có các thông tin như địa chỉ, số điện thoại, tên người truy cập, mã bưu điện, email, giới tính, tình trạng hôn nhân và các sở thích mối quan tâm khác, v.V

Chúng tôi luôn cam đoan các dữ liệu về các nhân của các bạn chỉ được thu thập lúc bạn tình nguyện cung cấp thông tin phù hợp phục vụ cho quá trình tham gia đăng ký vào trang web của chúng tôi. Việc này được hiểu là bạn biết rõ ràng doanh nghiệp các thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích là gi và chúng tôi có hỏi bạn có đồng ý với quyền sử dụng thông tin. Khi các bạn cung cấp thông tin cá nhân lên trên trang web của chúng tôi đồng nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, ngoại trừ có vấn đề khác. Không những thế, 1 số vấn đề do đặc thù của chúng tôi, mà sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được bật mí cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Để giải đáp những thắc mắc của bạn, lúc các bạn có bất kỳ hoài nghi nào (Như cách thức tổ chức, cách thức tham gia, thể lệ của chương trình hoặc với nhà sản xuất của doanh nghiệp bạn có thể liên lạc cho chúng tôi theo thông tin từ chúng tôi được chúng tôi cung cấp/ khu vực riêng trên website. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn đã được đưa với mục đích là trả lời về những khúc mắc của các bạn. Ở 1 vài trường hợp khác, Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ chia sẻ quyền sử dụng những dữ liệu thông tin cá nhân của bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc Nhà khai thác dữ liệu được nêu tại mục 3 sau đây.

Khi bạn tham gia vào website Ctyhana.vn chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân đã được các bạn cung cấp cho chúng tôi khi truy cập vào tham gia nhằm mục đích quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Trang web Ctyhana.vn cũng có thể do bên thứ 3 đứng ra đại diện và tổ chức thực hiện khai thác điều hành dữ liệu và khi họ đã được phép khai thác xử lý những dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (Xem thêm mục các Nhà khai thác dữ liệu.

Chúng tôi được phép dùng thông tin được thu thập để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ từ doanh nghiệp chúng tôi hay các công ty đối tác sản xuất, hoặc để xin ý kiến của bạn về những sản phẩm và dịch vụ cùng nhà tiềm năng mới với khoảng thời gian rất dài. Nếu các bạn đã đồng ý, chúng tôi có thể dùng dữ liệu chung hoặc có thể chuyển tới đơn vị đối tác khác thuộc tập đoàn donh nghiệp FrieslandCampina và những đơn vị đối tác, là những công ty có thể gởi tới bạn thông tin và/hoặc nội dung chào mời tham dự 1 sản phẩm và/hoặc 1 số dịch vụ bất kỳ của công ty họ, theo nội dung thể hiện cụ thể tại thời điểm chúng tôi thu nhập dữ liệu cá nhân của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc chúng tôi liên kết với bên thứ ba để khai thác hoặc Phân tích dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, sẽ có cả thông tin của các bạn. Các dịch vụ và các bên thứ ba này đã có giao kèo ràng buộc trách nhiệm không được phép dùng thông tin cá nhân bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Chúng tôi thực hiện một số biện pháp ngăn đề phòng hợp lý với mục đích bảo vệ an toàn cho các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ bắt buộc Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Người quản lý trang web Ctyhana.vn cùng các cá nhân được ủy quyền ra thì bạn là người duy nhất được vào xem thông tin cảu mình . Đăng ký sử dụng của bạn được bảo mật bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ người nào và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Rất khó có thể bảo đảm an toàn 100% cho thông tin của bạn khi đã đưa lên mạng. Dù rằng chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo sự bảo mật thông tin cá nhân của các bạn ở trên hệ thống nhưng chúng tôi cũng không thể đảm bảo được tính rủi ro và an toàn.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Chúng tôi có thể để lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho đối tác thứ 3 nếu như có sự đồng ý của bạn. Thí dụ, Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể để ý đến những sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

Và chúng tôi cũng có thể đưa thông tin cá nhân cảu các bạn trong trường hợp có sự yêu cầu của pháp luật, hay đề nghị từ từ các cơ quan chính phủ hay chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết. Với mục đích duy nhất là tuân theo pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; kiểm soát an ninh, tài sản của những công ty đối tác; ngăn chặn kiềm hãm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của bạn hay công chúng.

Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới 1 bên thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Cho khai thác dùng thông tin cá nhân của bạn khi bạn đã đồng ý.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ khi nào nhằm bảo đảm hoặc bảo mật các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Ngay lúc bạn đăng ký, bạn với tên truy cập và có thể sử dụng tất cả những sản phẩm/ dịch vụ của website ctyhana.vn.

Công ty Cổ Phần HaHa
Email:
lienhe.ctyhana@yahoo.com
Website:https://ctyhana.vn

Nếu như các bạn có ý muốn đưa ra những ý kiến liên quan đến bảo mật thông tin, hay các thảo luận hình thức thực hiện quan hệ tới quyền lợi hợp pháp của bạn, thì vui lòng liên lạc với chúng tôi qua thông tin bên trên. Rất vui được phục vụ các bạn.